من بی دلیل زنده ام

من خسته ام از یک توحش پر آشوب در لحظه هایم

من درمانده ام از یک تهاجم نابهنگام

هر دم پر از فریادم و بیصدا

احساس می کنم بر دار دقایق آویخته شده ام

و گریزی برایم نیست

گردابیست ، زندگی بی امید

که در آن دست و پا می زنم و در خود غرق تر می شوم

من عصبانیم از بودنم      و بی دلیل بودنم

من دلخورم از ماندنم و در  راه ماندنم

من حتی نفس ضعیف یک فریاد را در خودم کشته ام

من با دستانم جراتم را به خاک مذلت سپرده ام

من بی دلیل زنده ام

من بی دلیل زنده ام

/ 1 نظر / 38 بازدید
منوچهر

خانم شهلا: قریحۀ تان برای شعر سرودن زیاد است اما اول باید اشعار برزگانی چون نیما، شاملو، مهدی اخوان ثالث و دیگران را زیاد بخوانید. از فروغ فرخزاد را هم بخوانید.