زندگی رسم خوشایندی نیست

زندگی رسم خو شایندی نیست

لاجرم باید زیست ، زندگی اجباریست

بله ، شاید زندگی در بیشتر مواقع خوشایند و دلپذیر نباشد اما همانطور که ما در بدنیا آمدن خودمان سهمی نداشته ایم برای ادامه دادن به آن هم چاره ائی نداریم باید زندگی کنیم ، بجنگیم و به پایان خط برسیم  اما همانطور که میدانید طول زندگی مهم نیست  چیزی که مهم است عرض آن است ، کیقیت و چگونگی این زندگی است که روزهای مارا میسازد . پس حالا که باید ، باید به زندگی بپردازیم بهتر است که سعی کنیم بهتر زندگی کنیم دلی را نشکنیم و اگر از دستمان بر می آید بر زخم دلی مرهم بگذاریم . اگر هم نمیتوانیم خوب و مفید باشیم حداقل با نامردی و نامردمی درد به دل دیگران نکنیم و برای دیگران ارزش و برای خودمان حرمت قائل باشیم . میدانم که آدم بودن سخت است  اما بر استی اگر سعی کنیم میتوانیم آدم باشیم ؟ آدم

/ 1 نظر / 38 بازدید
مراد

خیلی میرسی. واقعیته.