پست های ارسال شده در مرداد سال 1385

ترديد

باورم وقتی ترک برداشت درست مثل    بادامی درشت و تلخ در انبوه شيرينی و عطر      بادامهای کوهی    تلخ و گزنده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید