پست های ارسال شده در فروردین سال 1386

بخشش

. آنهائی که نمی توانند دیگران را ببخشند پل هائی را که می توانستند از آن بگذرند خراب میکنند. هربرت اسپنسر .
/ 8 نظر / 38 بازدید

سلام  سلامی به زیبائی بهاران ایران و افغانستان سلامی به گرمی آفتاب درخشان وطنم ایران و وطن دومم افغانستان دوستان عیدتان مبارک ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 36 بازدید