پست های ارسال شده در دی سال 1386

حسیـــن

 در عجبم از مردمی که خود  زیر شلاق ظلم وستم زندگی میکنند اما برای حسینی میگریند که ازادانه زیست دکتر علی شریعتی    
/ 70 نظر / 44 بازدید