پست های ارسال شده در اسفند سال 1386

دست ما

دست مـــا دست من بی دست گرمت در سراب زندگی تنها شود دربدر دنبال دستی آشــــــــــنا گردد ولی رسوا شود گر که دست ... ادامه مطلب
/ 37 نظر / 31 بازدید