پست های ارسال شده در مرداد سال 1387

8.8.2008

                                                              80.08.008 سلام دوستان عزیزم  دیروز تاریخ هشتم ماه هشت دوهزار و هشت بود . یعنی هشتمین روز از هشتمین ماه ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 42 بازدید