/ 1 نظر / 26 بازدید
فقيری

دوست عزيز درود بر شما حالا منهم به جمع کسانی بيوسته ام که در مورد وطن از دور ميشوند. منهم مسافر شده ام. به هر صورت به اولين فرصت به دست آمده از نظر شما در مورد نوشتن نقد استفاده خواهم کرد. و بايد عرض کنم که ناچيز خود را به آن مرتبه نميبينم که نقد بنويسم ولی جرئت آنرا دارم. وبلاگ زيباي داريد - صرف اگر رنگ انرا کمی نرم تر بسازيد. فقط يک بيشنهاد بود. کامگار باشيد.