قسمت

برای من      نه برای تو

برای من يا برای تو چه فرقی می کند وقتی که چيزی برای قسمت کردن نمانده است

بيا داشته هايمان را با هم قسمت کنيم هنوز وقتی باقی ست     شايد چيزی باقی مانده باشد

ميتوانيم بی قراری هايمان را با هم قسمت کنيم  تا باران عشق بر ما ببارد

بيا تا با هم گفتگو کنيم    شايد دلتنگی هايمان رخت بر بندد

آيا گاهی با خودت فکر کرده ائی که می شود درد ها و رنج هايمان را در يک سفره بگذاريم و عادلانه هر کدام شريک ديگری باشيم ؟

بيا و به اين تقسيم فکر کن .

/ 0 نظر / 47 بازدید