ای کاش حدیث کوچ ما کم میشد........

بخشش

. آنهائی که نمی توانند دیگران را ببخشند پل هائی را که می توانستند از آن بگذرند خراب میکنند. هربرت اسپنسر .
/ 8 نظر / 38 بازدید

سلام  سلامی به زیبائی بهاران ایران و افغانستان سلامی به گرمی آفتاب درخشان وطنم ایران و وطن دومم افغانستان دوستان عیدتان مبارک ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 36 بازدید
بهمن 92
1 پست
بهمن 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
5 پست
خرداد 88
3 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
4 پست
آبان 87
2 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
5 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
2 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
16 پست
مرداد 85
3 پست