سلامی به قشنگی گلهای سرخ و دلهای ابی

دوستان عزیز من برگشتم تا برای شما  حرف بزنم و .......................

/ 1 نظر / 8 بازدید
جهانمهر هروی

بگوی حرف دلت را که باورم با تست کس از طریق محبت ره دروغ نجست بیا بیا که به هم راز دل بگویم باز به شیوه ای که به هم قصه میکنند دو دوست